Nước Pháp tại Việt Nam Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội
fontsizeup fontsizedown

Liên hệ

57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Tel : (84-4) 39 44 57 00
Fax: (84-4) 39 44 57 17
Email

Xem thêm:

Facebook Twitter Google+ Storify Youtube Dailymotion Flickr RSS