Mời nộp hồ sơ Chương trình học bổng Chất lượng cao 2015

JPEG

Chương trình học bổng chất lượng cao

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình học bổng chất lượng cao, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học bao gồm :

- Khoa học cơ bản
- Đào tạo kỹ sư
- Kinh tế và quản lý
- Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :

- mười tháng đối với trình độ thạc sĩ 2
- ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian :

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ9 tháng 1 năm 2015
Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn Trong tháng 3 năm 2015
Thông báo kết quả Kể từ cuối tháng 4 năm 2015

- Tải quy định về chương trình học bổng chất lượng cao 2015-2016
- Tải tờ khai xin học bổng chất lượng cao 2015 dưới dạng file pdf hay word
- Tải FAQ bằng tiếng Việt

publié le 21/01/2015

Haut de page