Nước Pháp tại Việt Nam Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội
fontsizeup fontsizedown
Trang nhà » Đến với nước Pháp » Thủ tục đi Pháp

Thủ tục đi Pháp

Thị thực để tới Pháp - những thông tin cho người đi

Phòng thị thực tại Hà Nội mở cửa tiếp khách từ 8h30 tới 11h45 từ thứ hai tới thứ sáu.

Hồ sơ xin thị thực chỉ được tiếp nhận khi đã đặt hẹn trước qua địên thoại theo số (04) 944 57 00.

Người xin thị thực bắt buộc phải có mặt khi xin thị thực.

Khi nộp hồ sơ xin thị thực phải tính đến thời gian thụ lý hồ sơ thường mất khoảng gần một tuần, và từ nay sẽ phải tính thêm thời gian làm thị thực Schengen. Vì vậy, đối với mọi loại thị thực, cho hộ chiếu phổ thông hay công vụ, đề nghị nộp hồ sơ ít nhất hai tuần trước ngày đi.

Thông báo chung liên quan đến các loại thị thực

Hướng dẫn cho các loại thị thực ngắn hạn khác nhau (từ 1 đến 90 ngày) :

 • Thị thực sang Pháp làm việc

Thị thực đi công tác

Thị thực sang pháp hoạt động nghề nghiệp (làm việc hưởng lương tại Pháp, thực tập, văn hóa và nghệ thuật, thương mại, thủ công và công nghiệp, nghề tự do)

Thị thực đối với người đi làm việc với tư cách cá nhân

Thị thực đối với thực tập sinh tại một doanh nghiệp (theo thỏa thuận thực tập và kiến tập)

 • Thị thực đi du lịch

Thị thực tham quan du lịch

 • Thị thực thăm thân hoặc bạn bè

Thị thực thăm thân hoặc bạn bè

Thị thực đối với vợ/chồng của người pháp

Thị thực đối với trẻ em người nước ngoài có cha mẹ là người pháp

Thị thực đối với thành viên gia đình cua công dân các nước thành viên cộng đông châu Âu hoặc các nước trong khu vực kinh tế châu Âu

 • Thị thực du học

Thị thưc du học ( nói chung)

Thị thực được cấp để thi tuyển vào một trường tại Pháp

 • Thị thực đi giao lưu học tập và văn hóa đối với đối tượng vị thành niên

Thị thực cho đối tương trong tuổi vị thành niên đi tham gia chương trình trao đổi học tập, văn hóa

 • Thị thực liên quan đến người nghiên cứu khoa học

Thị thực đối với hoạt động nghiên cứu khoa học

Thị thực đối với vợ/chồng người nghiên cứu khoa học

Thị thực đối với con của người nghiên cứu khoa học

 • Thị thực đối với

Thị thực đối với ông bà, cha mẹ của công dân Pháp hoặc của vợ/chồng của công dân Pháp

 • Cha mẹ người nước ngoài có con vị thành niên là người Pháp

Thị thực đối với cha mẹ là người nước ngoài có con vị thành niên là người Pháp

 • Làm đám cưới với công dân Pháp tại Pháp

Thị thực làm đám cưới nhưng không định cư lâu dài

 • Phóng viên

Thị thực đối với phóng viên

 • Quá cảnh sân bay

Thị thực quá cảnh sân bay

Mẫu tờ khai: tiếng Pháp, tiếng Anhtiếng Việt

Hướng dẫn cho các loại thị thực dài hạn khác nhau (trên 90 ngày) :

 • Thị thực đi công tác

Thị thực đi thực tập tại một doanh nghiệp (kiến tập)

 • Du học : tất cả các sinh viên phải qua kiểm tra tại Campus France

Thị thực du học VLS-TS (sinh viên từ 18 tuổi trở lên hoặc sẽ đủ tuổi 18 kể từ khi nộp hồ sơ xin thị thực đến khi nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp

Thị thực du học và làm việc cho cho một gia đình người Pháp

Thị thực du học tại một bênh viện VLS-TS (bác sỹ nội trú)

Thị thực du học tại một có sở đào tạo đại học đối với trẻ vị thành niên

Thị thực du học đối với trẻ vị thành niên tại một trường phổ thông cấp một, hai

 • Thị thực đối với người nghiên cứu khoa học

Thị thực đi nghiên cứu khoa học

Thị thực đối với vợ/chồng của người nghiên cứu khoa học

Thị thực đối với con của người nghiên cứu khoa học

 • Ông bà, cha mẹ của người Pháp hoặc của vợ/chồng của người Pháp

Thị thực đối với Ông bà, cha mẹ của người Pháp hoặc của vợ/chồng của người Pháp sống không phụ thuộc

Thị thực đối với Ông bà, cha mẹ của người Pháp hoặc của vợ/chồng của người Pháp sống phụ thuộc

Thị thực đối với bố mẹ người nước ngoài của trẻ vị thành niên Pháp

 • Thăm thân dài hạn

Thị thực thăm thân dài hạn VLS-TS

Thị thực đối với vợ/chồng người Pháp

 • Quay trở lại Pháp

Thị thực quay trở lại Pháp


cập nhật ngày 20, Tháng Ba 2014

Xem thêm:

Facebook Twitter Google+ Storify Youtube Dailymotion Flickr RSS